آمریکا

 • 9DK OF NEWYORK

  9DK OF NEWYORK

  نام پروژه: 9 DEKALB AVB
  تامین کننده فلز کار: JKL Hardware Co., Ltd
  زمان تامین پروژه: 2020 (ناتمام)
  محتوای پروژه: قطعات تزئینی ورق فلزی کرتین وال برای کل ساختمان
  ویژگی های پروژه: قطعه کار طولانی است، به دستگاه لیزر بزرگ و دستگاه خمش بزرگ نیاز دارید.الزامات تحمل بالا و نیاز بالا به آبکاری.