تجهیزات

فرم ماشین

نه

نام دستگاه

مدل

1

ماشین اره 4323

2

دستگاه اره گرد  

3

دستگاه برش  

4

کمپرسور هوا  

5

مشت T23-125

6

مشت 15T

7

مشت T23-63

8

آسیاب  

9

ماشین تراش C6140A

10

دستگاه حفاری  

11

دستگاه جوش آرگون WS-250

12

دستگاه جوش آلومینیوم  

13

دستگاه برش آلومینیوم  

14

ماشین سنگ زنی  

15

دستگاه جوش آرگون WS-350

16

مشت 40T

17

مرکز ضربه زدن  

18

پردازنده جوش  

19

دستگاه سنباده CS-200 380W

20

ماشین پولیش 5.5

21

دستگاه سیم کشی  

نه

نام دستگاه

مدل

23

جوشکار پوره DN2-160

24

دستگاه جوش آرگون WS-300

25

دستگاه جوش آرگون WS-315D

26

دستگاه جوش برقی ZX7-500II

27

آسیاب دستی  

28

دستگاه رسم شن و ماسه دسته مستقیم FF-125B

29

دستگاه سیم کشی SIP-BD-180

30

دریل دستی برقی JIZ-EE02-500W

31

آسیاب گرد SIJ-FF02-25

32

دستگاه راه راه 100

33

دستگاه اره بزرگ 220 وات

34

دستگاه لیزر وارداتی LS-S3020G

35

دستگاه لیزر HS-G4020H

36

دستگاه خم کننده WA67Y-160/3200

37

دستگاه خم کننده NCP160-40-CYBTOUCH 12-4H

38

دستگاه خم کننده NCP160-40-CYBTOUCH 12-4H

39

دستگاه خم کننده HS6-40-P40

40

صفحه کلید NVL4000

41

صفحه کلید GH-4000L

42

دستگاه جوش آرگون WS-200

43

دستگاه جوش آرگون WS-300

44

دستگاه حفاری ST16A
56ab669486fe4b1839ad35c34511c6a
EQUIPMENT (2)
EQUIPMENT (3)
EQUIPMENT (4)
EQUIPMENT (6)
EQUIPMENT (7)
EQUIPMENT (1)
EQUIPMENT (5)