یازدهمین نمایشگاه کانتون سخت افزار JKL

نمایشگاه کانتون پس از 60 سال اصلاحات و توسعه ابتکاری ، در برابر چالش های مختلف مقاومت کرده و هرگز قطع نشده است. نمایشگاه کانتون با نشان دادن تصویر و دستاوردهای توسعه چین ، ارتباط تجاری بین چین و جهان را افزایش می دهد. این بهترین بستر برای شرکت های چینی برای کشف بازار بین المللی و یک پایگاه مثال زدنی برای اجرای استراتژی های چین برای رشد تجارت خارجی است. نمایشگاه کانتون به عنوان اولین و مهمترین بستر برای ارتقا تجارت خارجی چین و فشار سنج بخش تجارت خارجی عمل می کند. این پنجره ، نماد و نماد گشودن چین است.
 
2-1F221111A0T6 2-1F221111F6322 2-1F221111H4F7 2-1F221111I9306 2-1F221111K45D 2-1F221111Q3D6 2-1F221111S1325 2-1F221111T64S 2-1F221111604M2 2-1F221111620M4 2-1F221111636257 ye

زمان ارسال: 20 اوت -192020